O mnie

Od kilkunastu lat prowadzę własne biuro projektowe. Z sukcesem zrealizowałem wiele projektów budowlanych, wykonawczych oraz audytów energetycznych dla dużych inwestycji. W oparciu o wykonane przeze mnie audyty energetyczne wiele inwestycji otrzymało dofinansowanie z funduszy Europejskich:

– Liceum w Sulęcinie (otrzymana dotacja – 2,0 mln zł),
– Szkoła Podstawowa w Ulimiu (otrzymana dotacja – 1,0 mln zł),
– Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach (otrzymana dotacja – 0,6 mln zł),
– Świetlica na Osiedlu Poznańskim (otrzymana dotacja – 1,0 mln zł),
– Budynki wielorodzinne SM w Barlinku (otrzymana dotacja – 0,8 mln zł),
– Kwatera Myśliwska w Borowcu (otrzymana dotacja – 2,4 mln zł).

Oprócz wymienionych, dotację w oparciu o moje audyty otrzymało wiele dużych inwestycji (Szpital w Drezdenku, Przychodnia przy ul. Dworcowej w Gorzowie Wlkp.) oraz wiele mniejszych (budynki wielorodzinne w Gorzowie Wlkp., Strzelcach Krajeńskich). Przy każdej inwestycji byłem w kontakcie z inwestorem i zawsze chętnie wspierałem podczas trudnego procesu pozyskiwania dotacji.
Wykonywałem również setki dokumentacji projektowych, sanitarnych oraz pełno-branżowych dużych inwestycji. Większość z zaprojektowanych inwestycji została pomyślnie zrealizowana i oddana do użytkowania. Przykładowe inwestycje zaprojektowane w ostatnim czasie (które zostały zrealizowane):

– Budynek Archiwum dla nadleśnictwa w Myśliborzu.
– Sklep Lidl przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp.
– Rozbudowa sieci wodociągowej w m-ci Różanki i wiele innych.
– Wiele węzłów, sieci cieplnych oraz kotłowni (sieć cieplna na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Woj. w Gorzowie Wlkp., węzły oraz kotłownie w bud. wielorodzinnych w Poznaniu, Wawrowie i innych).

Więcej wykonanych projektów przez biuro Piksel został spisanych w zakładce PROJEKTY.

Koordynowałem oraz zarządzałem zespołem osób współdziałających przy opracowywaniu dokumentacji.

Z umiłowania do tradycji projekt rozpoczynam od stworzenia zarysu w wyobraźni, zrobienia odręcznego szkicu oraz kalkulacyjnych wstępnych obliczeń. Wykorzystuje przy tym szereg dostępnych metod doskonalenia projektu. Stworzoną wizje przenoszę z kartki do komputera i tam dzięki najnowszym programom tworzę projekt instalacji. W pierwszym etapie powstaje szkielet techniczno-obliczeniowy po czym w programach CAD ubieram go w niezbędne szczegóły. Wybór użytych w projekcie materiałów jest głęboko przemyślany zarówno pod względem jakości tych materiałów jak i ich ceny. Każdy z etapów konsultuje z przedstawicielami innych branż w trakcie spotkań koordynacyjnych. Wykonuje mnóstwo telefonów, wysyłam setki e-maili, czytam wiele opracowań i książek tak aby każde moje opracowanie było technicznie i estetycznie nienaganne.

Należę do Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o nr ewid. LBS/0053/PBS/19. Wpisany jestem na listę czynnych członków Izby pod nr ewid. LBS/IS/0096/19 (posiadane ubezpieczenie OC)

Posiadam również uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej o nr ewid. 14662,  należę do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, w którym jestem czynnym i ubezpieczonym członkiem o nr ewid. 2059 (posiadane ubezpieczenie OC).